videolar

PROTECTOSILl® Yüzey Koruma

PROTECTOSIL® Yüzey Koruma
Kirlenmeyi Geciktirme ve Kolay Temizlenebilme…

PROTECTOSIL® yapı koruma, bina ve yapıların özellikle yüzeylerinde kullanılacak ürünler üretmektedir.
PROTECTOSIL® SC ürünü bina cephelerini, beton yüzeyleri vb. uzun süreli olarak korumaktadır. Böylece su lekelenmeleri, yosun, küf, is ya da yağ lekeleri gibi çeşitli çevresel etkiler azaltılabilir ve daha kolay bir şekilde temizlenebilir.

Bu başarı, yapı yüzeyini yüksek oranda hidro- ve oleo- fobik yapan düşük enerjili yüzeyler oluşturarak elde edilir.

Yine de, bu oleofobik ve hidrofobik yüzey etkileri, hidrofobasyonun yerini alamaz. PROTECTOSIL® yüzey koruma ürün molekülleri, PROTECTOSIL® su itici ürün moleküllerinden büyük oldukları için düşük nüfuz derinliği sergilerler.

PROTECTOSIL® yüzey koruma ürün molekülleri yüzeye kimyasal olarak bağlanır ve hava koşulları etkisiyle oluşabilecek aşınmalara karşı direnç gösterir. Her iki özellik de etkili ve uzun vadeli bir koruma çözümü için oldukça önemlidir.

Yüzeyi bir film gibi saran standart kaplamalardan farklı olarak, PROTECTOSIL® ürünleri su buharının geçişine izin verir. Bu durumda yapı malzemesi nefes alıp verir, nem içeride kalmaz ve yapı malzemeleri daha etkili bir biçimde korunur.

Soldaki resimde gösterilen duvar PROTECTOSIL SC Concentrate ile korunmaktadır. Sağdaki resimde gösterilen alan ise korunmasız bırakılmıştır. Ardan geçen 8 yıllık süreç zarfında arada ki fark çok belirgindir.

Örnek Uygulama : “Stadelhofen Tren İstasyonu, Zürih”

Stadelhofen Tren İstasyonu birçok yolcu tarafından Kullanılan ve zorlu hava koşullarına maruz kalan beton bir yapıdır.

2002 yılında yapılan bir yenileme çalışması ile, tüm yüzeyleri PRTECTOSIL® BHN ve PROTECTOSIL® SC 60 ürünleriyle havasız püskürtme tabancası aracılığıyla koruma altına alınmıştır. Bu sayede, istasyonun muhteşem görüntüsü günümüze kadar korunmuştur.

Hava etkisiyle aşınma ve bozulmalara karşı dayanıklılık, PROTECTOSIL® SC ürün serisinin uzun vadeli etkinliği için oldukça önemlidir. PROTECTOSIL® SC Concentrate ürününden PROTECTOSIL® SC 100 ürününe kadar tüm ürünlerin hepsi uzun süreli koruma sağlar. Aşağıda verilen grafik farklı PROTECTOSIL® SC ürünlerinin damlacık efekti özelliklerini göstermektedir. Test için farklı çeşitlerde sulu ve alkollü karışımlar kullanılmıştır. 1 numaralı karışım (su / alkol karışımı) saf alkole (6 numaralı karışım) göre daha kolay bir şekilde temizlenmektedir.

PROTECTOSIL® SC Concentrate ürününün damlacık efekti etkisi PROTECTOSIL® SC 30 ürünün damlacık efekti etkisinden daha iyidir. Her iki ürün de dış hava şartlarından kaynaklı bozulmalara karşı yine bu uygulamalar için uygun olan floropolimerlerden daha güçlüdür. Floropolimerlerin hava etkilerine karşı direnci oldukça zayıftır ve bu zayıflık zamanla ciddi bozulmalara sebep olur.

Ürünler ;

PROTECTOSIL® SC Concentrate; VOC içermeyen, mineral yüzeyler için uygun ürün grubudur.

PROTECTOSIL® SC 30, SC 60, SC 100; Kum – kalker taşı, tuğla, beton, mermer, granit vb gibi
gözenekli, ham, boyanmamış, mineral esaslı yapı malzemelerinde kolay temizlenebilen bir yüzey
oluşturmak için kullanılabilen silan bazlı sistemlerdir.

PROTECTOSIL® BHN PLUS; Beton, zemin, tuğla ve doğal taşlar için mükemmel su, yağ ve leke
tutmaz özellikleriyle su itici bir üründür. Uygulandığı yüzeylerde küf ve yosun gibi
mikroorganizmaların büyümesini azaltır. (düşük VOC )

PROTECTOSIL® SC 1000; Mineral yüzeyler için uygun mükemmel su ve yağ itici üründür. Ürün,
küf ve algler gibi mikroorganizmaların büyümesini yavaşlatır. Sakız veya posterlerin yapışmasını
zayıflatır. kahve, kola, sıvı yağ vb gibi sıvılara karşı koruyucudur.

PROTECTOSIL® SC POWDER; Kolay temizlenebilme özellikler kazandırmak için çimentolu yapı
malzemeleri içine katılan suda dağılabilir bir toz maddedir. Ürün, döşeme betonlarının
modifikasyonu için özellikle uygundur.