videolar

Su İticiler

Su İticiler

Suyu Dışarıda Tutmanın Püf Noktası

Yapı malzemelerinde gerçekleşen hemen hemen tüm hasarların temel sebebi rutubettir. Bir çok yapı malzemesinin gözenekli yapıya sahip olmasından dolayı su ve çözünmüş kirletici maddeler kılcal emme sonucu gözeneklere nüfus etmektedir. Bu durum ise betonarme yapılarda donatıda bozulma, tuz atakları veya donma-çözülme gibi çeşitli hasarlara sebep olmaktadır.

Yapıya su girişi engellendiği zaman yapı üzerinde oluşabilecek hasarlar da büyük ölçüde azalmaktadır. Peki, yapıya su girişi nasıl azaltılır?

‘’Hidrofobasyon’’ olarak anılan su iticiler ile PROTECTOSIL® yapı koruma ürünlerinin kullanılması benzersiz sonuçlar verebilir. PROTECTOSIL® su itici ürünler yüzeylere doğrudan nüfus eder. Böylece su dışarıda tutulurken su buharı geçirgenliği de korunmaktadır.

En uygun koruma için Derin Hidrofobasyon

PROTECTOSIL® su itici molekülleri uygulanacağı yüzey üzerinde bulunan gözeneklerden küçüktür. Bu durum ve düşük viskozite göz önüne alındığında, su itici moleküller yapı malzemelerinin derinlerine nüfus eder ve iç duvar gözenekleriyle kimyasal olarak birleşir. Dışarıdaki suyun gözeneklere girmesi engellenirken, yapı malzemesinde oluşan su buharı gözeneklerden geçebilir. Bu şekilde yapı hava almaya devam eder. Aşağıda gösterilen fotoğraf, burada anlatılanların basitleştirilmiş bir örneklemesidir.

Derine nüfuz edilmesiyle sağlanan korumanın iki ana avantajı söz konusudur. UV ışınları ve mekanik etkiler PROTECTOSIL® korumasına zarar veremez. Silikon ve siloksanlar, 20 nm’den büyük oldukları için yüzeye iyi nüfus etmezler ve çevresel gerilim sonucu zarar görebilirler.

PROTECTOSIL® hidrofobasyon ürünleri suya karşı derin bir bariyer oluşturur. PROTECTOSIL® ürünlerinin verimliliği yüzey üzerindeki damlacık etkisiyle ölçülmez. İçeri giren su miktarında ki azalma oranıyla ölçülür. Yıkıcı olmayan etkilerini görmek için Karstens (ya da Rilem) tüpü kullanılarak var olan yapılar üzerinde test yapılabilir. Bir diğer uygulamada ise, karot matkabı kullanarak su bazlı mürekkeplerle nüfuz derinliğini görebilirsiniz.

Yoğun trafik etkisine maruz kalan yerlerde PROTECTOSIL Su İtici Ürünlerinin Başarısı

Betondaki su alımı seviyesi yoğun trafik etkisine maruz kalmadan önce ve 10 yıl sonra ölçülmüştür.

Su alımındaki azalış ne kadar yüksekse, beton da 10 yıllık süreçte o kadar iyi korunmuş demektir.

Ürünler

PROTECTOSL® 008; Özellikle dış mekanlarda beton için uygun, VOC içermeyen, dona karşı dayanıklı, yüksek oranda reaktif bir su iticidir.

PROTECTOSL® 009 ; VOC içermeyen, dona karşı dayanıklı bir su iticidir ve özellikle mükemmel damlacık efekti ile beton ve diğer gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygundur.

PROTECTOSIL® 100 ; Köprüler, liman yapıları, deniz yapıları , seramik karolar, klinker duvarlar için uygun VOC içermeyen, renksiz, donmaya dayanıklı su itici malzemedir.

PROTECTOSIL® 100 N; Dış mekanlarda ki mineral yapı malzemeleri için özel olarak tasarlanmış, monomerik silan bazlı, renksiz, VOC içermeyen bir su iticidir.

PROTECTOSIL® 100 NK; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygundur. Damlacık efekti vardır.

PROTECTOSIL® 100 SK; Mineral yüzeyler için uygun, damlacık efekti olan, su geçirmezlik sağlayan, yüksek performanslı, düşük VOC içeren bir oligomerik siloksandır.

PROTECTOSIL® 266 ; Kagir yapılar için uygun, silan / siloksan esaslı, hafif sarı, dona karşı dayanıklı, renksiz bir su iticidir.

PROTECTOSIL® 40 S ; Özellikle emici mineral cephe yapı malzemeleri için uygun su iticidir.

PROTECTOSIL® 60 SK; Damlacık efekti veren, yüksek performanslı, silan bazlı su iticidir.

PROTECTOSIL® 800 ; Dış mekanlarda ki mineral yapı malzemeleri için uygun, düşük volatiliteli ve viskoziteli su itici bir üründür.

PROTECTOSIL® 871 ; Tuğla, pişmiş toprak ve diğer kilden üretilmiş malzemeler için uygun bir malzeme olup neme karşı da dayanım kazandırır. Metanol, yanıcı ve uçucu organik bileşikler içermez.

PROTECTOSIL® BHN ; Dış mekanlarda kullanım için uygun, beton, klinker duvarlar ve seramik karolarda kullanılabilen, düşük VOC içeren, çevre dostu, su itici bir ürünüdür. Ürün çok yüksek penetrasyon derinliğinde ulaşabilir.

PROTECTOSIL® WS 328 ; Mükemmel bir damlacık efektine sahip olan, emici, mineral yüzeylerde kullanılabilen organo-modifiye siloksanlara dayanan, VOC değeri düşük bir su iticidir.

PROTECTOSIL® WS 405 ; Emici, mineral yüzeyler için kullanıma uygun organofonksiyonel silan esaslı bir su iticidir.

PROTECTOSIL® WS 405 A ; Mükemmel bir damlacık efektine sahip, emici – mineral yüzeylerde kullanıma uygun, organo-fonksiyonel silan esaslı bir su iticidir.

PROTECTOSIL® WS 410 ; Organo-fonksiyonel silan esaslı, kireçtaşı ve klinker duvarlar, beton, gaz betonu, çatı kiremitleri ve mineral yalıtım malzemeleri gibi gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun su iticidir.

PROTECTOSIL® WS 600 ; Kum-kireç taşı tuğla, sert fırınlanmış tuğla ve çatı kiremitleri gibi gözenekli mineral yüzeyler için uygun, düşük oranda VOC içeren bir su iticidir

PROTECTOSIL® WS 610 ; Mineral yapı malzemelerinin için uygun, VOC içermeyen, organo-fonksiyonel siloksan bazlı, su bazlı bir su iticidir. Yüzeyde damlacık efekti oluşturur. PROTECTOSIL® WS 700 P; Beton gibi yoğunluğu yüksek alkali yüzeylerde kullanılabilen macun kıvamında bir su iticidir. çok yüksek penetrasyon derinliğine izin verir.

PROTECTOSIL® WS 808 ; VOC içermeyen, özellikle düşük fırınlanmış kil ürünleri (ör. çatı kiremitleri, tuğla, yer karoları, pişmiş topraklar) ve çeşitli doğal taşlar, kumtaşları ve alçıtaşı için su itici olarak kullanılır.