videolar

Korozyon Koruma – Protectocil CIT

Korozyon Kontrolü – PROTECTOSIL CIT

Binalar, köprüler, katlı otoparklar ve benzeri yapılar en önemli özel ve kamusal yatırımlar arasında gösterilebilir. Yine de, zamanla, bu yapılardaki betonarme çelikleri eskir ve paslanır. Bu durum da yapıda güç kaybına sebep olur. Eğer onarım masrafları da yüksekse, bu durumun altından kalkmak oldukça zor bir hal alır. Bu yapıları uzun süre koruyabilmek için önemli noktalardan biri suyu ve klorür iyonlarını yapıdan uzaklaştırmaktır. Yapıda zaten bozulmalar ve çürümeler başladıysa, yine de tasarruflu ve uygulanabilir çözümler bulmak mümkündür.
PROTECTOSIL® CIT ürünü bu amaçla geliştirilmiş silan bazlı korozyon önleme sistemidir ve Evonik’in en üstün özellikli ürünlerinden birisidir. Diğer PROTECTOSIL® ürünleri gibi, PROTECTOSIL® CIT ürünü de derin hidrofobasyon özelliği ile ve uzun ömürlü bir bariyer oluşturur. Uygulandığı yüzeye nüfuz eder ve betonla kimyasal bağ kurar. Betonarmede ki donatıyı korur ve korozyon un ilerlemesini engeller.
En iyi onarım şekli, yapılmasına hiç gerek olmayan onarımdır. İşte tam bu nedenle sizlere PROTECTOSIL® CIT ürününü sadece eski beton yapılarda değil, aynı zamanda yeni yapılarda da kullanmanızı öneririz.
Su etkisi yapılarda hasara yol açan en büyük problemlerden biridir. Hava koşullarıyla mücadele edilirken, bu durum donma-çözülme ya da tuz ataklarına neden olur. Ancak su, betonlarda bozulmanın sebeplerinden sadece biridir. Betonarme donatılarının çürümesinde ve mekanik gerilimin oluşmasında en büyük etki klorür kaynaklı bozulmalardır. Su molekülleri betona elektrostatik olarak bağlanır, bu bağlanma sonucu klorür iletimi artar ve donatı çürümeye başlar. PROTECTOSIL® CIT ürünü hem suyun bağlanmasına hem de klorüre maruz kalınmasına karşı etki gösterir. İlk olarak, PROTECTOSIL® CIT ürünü suyu bloklamak için derin bir bariyer oluşturur ve bu durum klorür iyonlarının donatıya ulaşmasını engeller. Daha sonra, PROTECTOSIL® CIT ürünü elektrolit akımını engeller ve böylece çürümede ve sonrasında paslanmada azalma gerçekleşir. Bağımsız yapılan bir araştırma sonucuna göre, korozyon önleyici olarak piyasada bulunan diğer üç ürün de klorüre karşı gerçekten etkili bir koruma sağlayamamış ve donatının* çürümesine engel olamamıştır. PROTECTOSIL® CIT ise çürüme oranını ASTM G-109** prosedürlerine uygun ve etkili bir şekilde azaltmıştır.

* J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, çürüme engelleyiciler üzerine yapılan bir araştırma / Rapor Şubat 2004
** J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, Protectosil® ürünlerinin çürüme üzerindeki etkilerini ölçen bir araştırma / Rapor Kasım 29 2005

PROTECTOSIL CIT , WJE Associates(1) betonarme çeliği üzerinde yaklaşık 0.3 mm genişliğinde çatlağı olan betonlara da test amaçlı olarak uygulanmıştır. Beton numunelerinden bazıları ıslatma ve kurutma döngülerinden önce PROTECTOSIL® CIT ürünüyle korumaya alınmıştır. Islatma kurutma işlemleri %15lik NaCl çözeltisiyle (tuzlu su) yapılmaktadır.
Diğer numuneler korumasız bırakılmıştır. 12 haftalık testin sonucunda, korunmasız numuneler paslanmaya ve çürümeye başlamıştır. Karşılaştıracak olursak, PROTECTOSIL® CIT ürünüyle korunmuş numunelerde herhangi bir şekilde aktif çürüme izine rastlanmamıştır. Donatıda gerçekleşen herhangi bir çürümenin beton üzerinde geri alınamaz hasarlara yol açmadan önce belirlenmesi çok önemlidir. Çürümeyi önceden anlamının en etkili yollarından biri, klorür iyonu içeriğini ya da elektriksel potansiyel/voltaj farklarını ölçmektedir. Yerinde çürüme belirleme işlemleri için faydalı çürüme ölçüm araçları kullanılmalıdır. Örneğin; lineer kutuplaşma ekipmanları.
Aşağıdaki grafik çürüme oranları ve görülebilir bozulma süreleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Donatının çürümesi sonrası, koruma amaçlı PROTECTOSIL® CIT ürününün uygulanması yıkıcı işlemleri engellemek için etkili bir çözüm teşkil eder.

Örnek Uygulama : “Monroe Country Katlı Otoparkı”

Katlı otoparklarda, şartlar oldukça zorlayıcıdır. 1996 yılında, Monroe County katlı otoparkında (Pensilvanya, ABD’de bulunan 30 yıllık eski bir bina) çürüme oranı yapılan testlerle belirlenip ölçülmüştür. Çürüme oranı donatıda çürüme riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Çıkan sonuç 0.2 µA/cm2 değerinin altında ise aktif çürüme riski bulunmaz. O sınırın üstünde ise, beton yapı ciddi oranda hasar görebilir. Monroe Country Katlı Otoparkı’ndaki çürüme oranı, PROTECTOSIL® CIT uygulaması öncesinde 0.68 µA/cm2 seviyesindeydi ve bu durum büyük risk teşkil ediyordu. Bu durum daha çok kışın arabaların lastikleriyle gelen buz kırıcı tuzların etkisi sonucu gerçekleşmektedir. PROTECTOSIL® CIT uygulaması gerçekleştirildikten sonra, yukarıda belirtilen oran 0.1 µA/cm2 seviyesinin altına düşmüştür. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen bir daha PROTECTOSIL® CIT uygulaması gerçekleştirilmemiştir ancak yapıya uygulanan koruma hala etkisini kaybetmemiştir.

Örnek Uygulama : “Galleria Cianca Presella’daki Sütunlar Üzerinde Yapılan Uygulama”

Etkinlik durumunun kontrolü için çevrimiçi takip uygulanmıştır.

Galleria Cianca Presella, İsviçre Alplerinde bulunan bir otoyol geçididir. Çok fazla kullanılan bir diğer geçit olan San Bernardiona geçidine çok yakındır. Betonarmede donatı çürümesini engellemek için PROTECTOSIL® CIT uygulanmıştır. Beton yüzeyine yaklaşık 500 g/m² Protectosil® CIT uygulanmıştır.
Çürüme engelleme çözümleri son 10 yılda uygulanmaya başlandığından dolayı bundan daha uzun süreli çözümlere pek rastlanmamaktadır. Bu yüzden, geçitteki elektriksel potansiyel akım ve çürüme süreci gözlemlenmeye başlamıştır. Galleria Cianca Presella’daki beton sütunlara sensör eklenmiş ve çürüme eğilimleri Datalogger sistemi* (her 0.5 saate bir veri alımı gerçekleşmektedir) ile gözlemlenmeye başlamıştır.

Sensörler güncel bozulmayı ve potansiyel bozulmayı ölçmektedir. Ölçülen değerlerin daha detaylı bir analizi
için, çürüyen çelik miktarı hesaplanmıştır. Bu durum, çürüme hasarındaki gelişmeleri tahmin etmeyi mümkün kılmaktadır. PROTECTOSIL® CIT uygulamasından(Eylül 2002) çok kısa bir süre sonra koruma uygulanan sütun korumasız sütuna göre çok daha az bozulma belirtisi göstermiştir. Daha sonra, korumaya alınmış sütun belirli bir pasif çürüme seviyesine ulaşıyor ve duruyor. (etiket p) Korumasız alanda çürüme durumu görülüyor (etiket a).

Ürünler;

PROTECTOSIL® CIT ; Aktif malzemenin çimento fazı ve çelik yüzey ile reaksiyona girmesiyle, çelik beton takviyesinin klorid kaynaklı korozyonunu önemli ölçüde azaltır.

PROTECTOSIL® DRY CIT; Toz halinde bir korozyon koruma ürünüdür. PROTECTOSIL® DRY CIT çok sayıda ödülle onurlandırıldı ve betonarme korozyon koruması için ilk katı beton katkısı oldu.

PROTECTOSIL® WA CIT; Özellikle çelik takviyeli beton, brüt beton ve prefabrik beton elemanlarını klorür kaynaklı korozyona karşı korur. Ürün, beton içerisinde homojen olarak dağılır ve kuruma büzülmesini azaltır.