videolar

IBIX Mobile Lab®

IBIX MOBIL LABORATUVAR

IBIX Mobile Lab® ST01 tarihi eser materyallerinin bozulma durumlarının analiz ve teşhis çalışmaları için kapsamlı ve çok yönlü bir laboratuvardır. Kültürel Mirası koruma çalışmalarında doğal-yapay taş ve sıvalı yüzeylerde ki bozulma durumlarını kategorize eden bir ekipmandır. Bu analiz çalışmalarında kullanılan metotlar ve esaslar İtalyan ( UNI- Beni Kültürel Miras ) ve Avrupa ( EN- Kültürel Değerlerin Konservasyonu ) standartlarına uygundur.
Yazılım hedeflenen neticelerin elde edilmesi için kimyasal-fiziksel testlerin nasıl gerçekleştirileceği hususunda operatöre adım adım rehberlik yapar. Sonuçlar otomatik olarak Teknik rapor halinde hemen alınabilir.

IBIX Mobile Lab® kültürel mirasın korunması amacıyla mimarlar, müteahhitler ve kontrolörler için yüzey analizinin iş sahasında değerlendirilmesini ve yapılan çalışmaların denetlenip kontrol edilmesini sağlar.

IBIX MOBIL LABORATUVAR Analiz Fonksiyonları;

  • Optik mikroskop kullanarak yüzey analizi
  • Yansıma spektrofotometri ve kalorimetre ölçümü
  • Düşük basınç altında su emme düzeyinin ölçülmesi
  • Grafik ölçüm ile nem düzeyinin belirlenmesi
  • Tüm çözünür tuz testleri
  • Sülfat, klor, nitrat içeriğinin ölçülmesi
  • Ortam parametrelerinin ölçülmesi

IBIX MOBILE LAB BROŞÜR PDF