IBIX BIOCARE DESAL

TUZ TEMİZLİĞİ

Çözünebilir tuzlar, her taş bozunum işleminin temelidir. Taşa DESAL ile uygulama yapılması, taş sağlığını iyileştirir. Taşın kendi gözenekliliğine ve özelliklerine bağlı olarak, farklı derinliklerinde tuz çıkarımı mümkündür.

DESAL her tür yüzeyden tuzları çıkarabilir.

DESAL, tüm doğal ve yapay gözenekli taş malzemeler üzerinde çalışır ve çok çeşitli çözünür tuzlar üzerinde etkilidir.

Nasıl Etki Eder?

Prensibi, tuzların çözünmesini kolaylaştırmak için saf suyun kullanılmasını ve malzeme ile uzun süreli temas ederek çözünür tuzların yüzeyine hareketini temel alır. (Tuzun yüzeye aktarılması, DESAL’ın çözücüyü absorbe etme kapasitesi ile mümkün olmaktadır. Bu noktada çözücü sudur). Macun için kullanılan ürün, farklı doğal ve suni taş yüzey türlerinde kullanılabileceğini garanti eden, yüksek saflıkta selüloz özü gibi doğal malzemeler içerir. Uygulama süresi yüzey üzerinde yapılan ön deneylerle belirlenebilineceği gibi, uygulama verim eğrisini belirlemek için önceden belirlenmiş aralıklarla alınan kağıt hamuru numunelerindeki iletkenlik analizini kullanarak temizleme işlemi optimize edilebilir. Süre genellikle 24-48 saat arasında değişir.

Tuz Kirliliği

Taşın çözünebilir tuzlar nedeniyle bozulması, taş yapısına ve çevre şartlarına bağlıdır ve aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.:

Faz 1

Taşın gözenekleri tuzlu suyla doludur. Su buharlaştığında, tuzlar gözeneklerde kristalleşir.

Faz 2

Kristalize tuzlar gözenekleri kapatacaktır. Bu kristalize tuzların etkisi sonucu oluşan basınç taş yüzeyinin çatlamasına neden olacaktır. Sonuç olarak, taşın en zayıf bölgeleri bu çatlaklardan etkilenecektir.

Faz 3

Daha fazla su buharlaştıkça, daha fazla tuz gözeneklerin içinde kristalleşmeye devam edecektir.

Ön Karışım

Uygulamadan 8 saat önce şağıdaki oranlarda bileşiği saf su ile karıştırın (maksimum iletkenlik 5 S / cm):

– 1 birim (ağırlık) toz karışım.

– 1.5 birim (ağırlık) saf su.

Ürün elle veya elektrikli bir karıştırıcı kullanarak tamamen nemlenene kadar karıştırın. İşlemin sonunda kabı kapakla kapatın ve 8 saat boyunca hidratlaşmaya bırakın. Uygulamadan önce, kuru toz kütlesine göre 1/4 veya 1/2 birim (ağırlık) saf su ilave edin ve kullanıma hazır olan bileşik ile karıştırın. (Örneğin, önceden karıştırılmış olan ön karışım için, 0.5 litre daha su ilave edin). Tüm yüzey kalıntılarını yumuşak kıllı bir fırça ile elle fırçalayarak temizleyin. Özellikle, tuzun çiçeklenmesini ve toz birikintilerini temizleyin, böylece yüzey, çözünür tuzların çıkarılması için uygun hale gelmiş olur. Uygulamayı geliştirmek için, yüzeye saf su ile püskürtme yapılıp, uygulama yapılmadan önce 15 dakika beklenerek suyun gözeneklere nüfuz etmesine izin verilir.

DESAL Uygylaması

Ürün yüzeye aşağıdaki şekillerde uygulanabilir.:

El İle Uygulama

Ürünü bir spatula kullanarak elle uygulayın, işlem için yüzeyde düzgün bir tabaka (1.5-2.5 cm) oluşturun.

Püskürtücü İle Mekanik Uygulama

Yüzeyin yapışma özelliklerini önceden belirleyerek, ürünü sıva uygulamalarında kullanılan standart tipte bir kompresör tabancası ile uygulayabilirsiniz. Uygulamadan sonra düzgün bir kalınlık (1.5-2.5 cm) elde etmek için yüzeyi bir spatula ile düzeltin. Ortalama tüketim, metrekare başına yaklaşık 6,5 kg toz malzemedir.