linerTEKNO LINER : Geçirgen Malzemeler için Devrim Niteliğinde Koruyucu Bir Kaplama Çözümü

Anti-Asit, Anti-Ozmatik, Çevre Dostu …

TEKNO LINER Nedir?

Uluslarası alanda patent sahibi olan bu ürün %100 kendinden destekli koruyucu bir kaplama malzemesidir.

Bu mükemmel kaplama, taban malzemesine zarar veren harici etkenlere karşı taban malzemesini izole etmek üzere anti-ozmotik bariyer sağlamaktadır.

Korunması gereken taban malzemeleri genellikle beton, fiberglas vb gibi geçirimli malzemelerden yapılmıştır.

Beton ve Özellikleri

Koruyucu sistemlerin başarısı taban malzemesine bağlıdır.
Beton bir tür kompoze malzeme olup, olağan çevresel koşullara maruz kaldığında bozulmaya meyillidir.

Doğasından, kalitesinden ve muhtelif bileşenlerin arasındaki ilişkilerden kaynaklanan kendine özgü kusurları bulunmaktadir (Alkali-Silika Reaksiyonlar-ASR ve çevresel kosullar sonucu olusan diger bozunma süreçleri, karbonatlanma gibi).

Döküm sırasında, beton hava koşullarına maruz kalarak, atmosferdeki gazları emmektedir.

Diğer negatif özellikleri ise pürüzlü yüzey yapısı ve tipik geçirgen beton dükümünden ileri gelmektedir.

TEKNO LINER Sistem’in Diğer Reçine Esaslı Kaplamalardan Farkı

Yüzey yapısı ve kimyasal yapıları nedeni ile epoksi ya da poliüretan gibi reçine esaslı malzemeleri beton yüzeye uygulamak uzun süreli korumayı garanti etmemektedir. Çünkü;

* Uygulama esnasında ki çevre koşulları üzerinde bir kontrol yoktur. (havadaki nem, yüzey ıslaklığı, hava ve yüzey sıcaklığı vb)
* Uygulama esnasında farklı evreler için denetleme imkansızlığı( kuruma, hava şartları vb.)
* Yüzey yapısına bağlı olarak sabit kalınlık garantisi imkansızlığı (çuk urlaşma, pürüzlülük ve diğerleri)

Bu yüzden bu tür kaplamalar anti-ozmotik özellikleri garanti etmemekte, gaz ve sıvıların betona ulaşmasına izin vermekte ve erken bozunmaya yol açmaktadır.

TEKNO LINER Çözümü

Teorik olarak, herhangi bir koruyucu kaplama için amaç alt tabana karşı oluşabilecek saldırıları önlemek
üzere geçirimsiz bir bariyer olusturmaktır.

Seçilen kaplamaadezyon, kimyasal ve fiziksel saldırılara karşı direnc, elastikiyet ve uzun süreli kalıcılık garanti etmelidir. Secilen teknolojinin uygun ve uygulaması kolay olmalıdır.

TEKNO LINER geleneksel boyama sistemlerinin (sıvı boyaların) böyle bir performansı özellikle beton gibi geçirimli tabanlarda garanti edememesi fikrinden yola çıkmıştır.

Yüksek kalite ve uzun süreli paslanmaya karşı kaplama sağlayan PHC Lıner, thermoplastik kopolimer ile mekanik kilitlenmeyi bir araya getirmektedir. Polimerin paslanmaya karşı olan özelligi asgari 400 mikrometre kalınlıkta bir bariyer olusturmakta bu sayede sıvıların ve gazların ozmotik kuvvetten   etkilenmesini önlemektedir.

TEKNO LINER, son derece esnek ve çok yönlü bir sistemdir. LINER sisteminin makine kontrollü üretimi PERFORMANSI garanti etmektedir. Sabit kalınlık önceden belirlenmiştir.

Döküm safhasında eklendiginde (IN-LINER) ya da mevcut yapıya uygulandığında (OUT-LINER), yüzey yapısından etkilenmemektedir.

Çok çeşitli TEKNO Liner seçenekleri mevcuttur. Liner üretim teknolojisi çok geniş çeşitlilikte seçilmiş kopolimerleri kullanabilmektedir. Böylece farklı alanlardan gelen taleplere uygun değişik ürünler üretilebilmektedir. Örneğin, Endüstriyel atık depolama sahaları, Arıtma tesisleri, Yüksek seviyede paslanma önleyici zorunluluğu olan kimyasal-endüstriyel alanlar- (“petro-kimyasal tesisler gibi” Yeraltı sistemleri – “sulama kanallari”, vb.).

Temin edilen “çözümleri” karşılayacak muhtelif malzemeler direk olarak Liner Üretim Tesislerinde kuru olarak karıştırımaktadır. Seçilen kopolimerler uzun süreli kaliteyi gar anti etmektedir. Çünkü;

Yüksek derecede kimyasal direnç
Mükemmel aşınma direnci
Yüksek derecede mekanik direnç
Mükemmel esneklik özellikleri vardır.

TEKNO LINER Ürün Seçenekleri;

* Çıkıntılı model (Beton döküm aşamasında betona gömülmesini sağlayan çıkıntıları ile rahatlıkla uygulama olanağı)
* Metal takviyeli model ( also suitable for providing the hook to be buried in concrete and to be installed at the concrete casting stage)
* Kaymazlık sağlayan model
* Antibakteriyal model
* Foto ışıklı model
* Aşınmaya dayanıklı model

IBIX TEKNO LINER, kaymaz veriyon IBIX TEKNO LINER levhaların esnekliği
IBIX TEKNO LINER, çıkıntılı model IBIX TEKNO LINER, fotoışıklı model

TEKNO LINER Kimyasal-Fiziksel Özellikleri:

* Mükemmel geçirimsizlik (anti-ozmotik özellikler)‏
* Geliştirilmiş pürüzsüz akışkanlığı
* Kimyasal atıklara ve saldırılara direnç ( asit, alkali, solvent )
* Atmosferik koşullara direnç
* Yangın anında kolayca alev almaz.
* Esneklik
* Anti-bakteriyel ve anti-kirlenme özellikleri (özel formülasyonlar)

TEKNO LINER Mekanik Özellikleri:

* Aşınma direnci (Taber ASTM 60mg/500g)
* Yüksek elastik özellik (kopma noktası: 500%)
* Soğuğa dayanıklı(-70°C)

TEKNO LINER Teknik Özellikleri:

* Bağlantı-eklem gerginliği ve direnci
* Hasarlarin kolay tamiri( Termoplastik)
* Gözenekli olmaması

TEKNO LINER Renk Seçenekleri:

695 Ral 7045 (gri), 536 Ral 5017 (mavi), 110 Ral 9016 (beyaz), 700 Ral 9005 (siyah), Doğal (transparan) Kullanıcın isteğine göre farklı renkler de yapılabilir.

TEKNO LINER ‘in Avantajları;

* Fiziksel adezyon mümkün olmadığı icin, mekanik kilitlenme üzerine karar verilmiştir. Böylece uygulama koşulları, betonun fiziksel-kimyasal uygunluğu, temasta bulunduğu yüzeylerin değişik yaşlanma davranışları gibi tüm belirsizliklerin önüne geçilmiştir.
* En önemli avantajlarından biri herhangi bir mevcut kusurun (delikler vb.) tespiti ve hemen tamir edilebilmesinde yatmaktadır. Bu sayede az olasılıklı üretim hataları durumunda uygulama öncesi mükemmel kaplama garanti edilmektedir.
* Isı bazlı üretim metodları, tüm üretim safhalarında nemin olmamasını garanti etmektedir.
* LINER sisteminin başarısı piyasada ekonomik-teknik koşullara da dayanmaktadır. LINER ekonomik süreç ve garantili teknik faydalar sunmakla beraber baslangıçtaki masraflara ek olarak zaman icinde gereken bakım masraflarını da göz önünde bulundurmaktadır.
* Defosuz üretim; Kullanılan üretim teknolojisi üreticiye defosuz ürün üretimi sayesinde değerli ekonomik bir işlem imkani sağlamaktadır.
* Esneklik; Kalıp değiştirmeye gerek duyulmaksızın alan ve kalınlık bakımından degişik boyutlarda liner tabakaları üretmek mümkündür. Bu özelliği sayesinde LINER her şekildeki beton objelere rahatlıkla uygulanabilir.

Atık Su Sistemlerinde IN-LINER Tarafından Sağlanan Faydalar

Özellikle atık su sistemleri icin kullanılan alaşımlar -kopolimer -40°C ve +60°C aralığında ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmez.

Kopolimerin elastikiyeti (tipik olarak %800) sayesinde, yüzey gerilimi degişiklik göstermez. Böylece sulu cözeltilerin yavaşlamasını önler ve akan sıvının itici gücü ne olursa olsun oluşan “elekromagnetik tampon” sayesinde akış kapasitesini hızlandırır. Yüzey gerilimi sıvının statik konumda dahi LINER sisteminin moleküler yapısına karşı olan saldırıları imkansız kılar.

LİNEER Sistemi ve Fiberglas Botlar

Fiberglas gövdeli botların bozulmaya karşı etkili boyası her sene uygulanmalıdır. (püskürtme + anti-ozmotik uygulaması)‏

Ozmoz: Gövdenin dahili ve harici kısımlarında ozmotik basıncın eşit olması gerekmektedir. Aksi  takdirde;Kalın polyester kaplanmış fiberglas suya batırıldığı zaman ozmotik dengesizlik olacaktır. (gövdenin iç kısımları az su ve tuza, dış kısımlar ise son derece yüksek düzeyde su ve tuza maruz kalacaktır.)‏

Zaman icinde, çözünmüş tuz taşıyan su parçacıkları gövdenin iç tabakalarına doğru küçük gözenekler ve difüzyon sayesinde ilerleyecektir.

LINER sisteminin makine kontrollü üretimi, yüksek performansı ve sabit kalınlığa sahip homojen ürün özelliklerini garanti etmektedir. Seçilen kopolimer difüzyona izin vermeyen gözeneksiz bir bariyer sağlamaktadır.

Deniz canlıları LINER kaplanmış yüzeylere yapışamamaktadır

LINER Tabakalarının Uygulanması:

Mevcut yüzeylere (OUTLINER)‏ ya da üretilmiş hazır yüzeylere (INLINER), MEKANIK olarak (kanca ya da soket) ya da KIMYASAL olarak (yapıştırıcı,mastik, harc).

LINER Tabakaların Kaynaklanması

Tabakaların yerleştirilmesi ve yapıştırıcının kurumasının ardından, tabaka kenarları yan yana getirilerek Gladiator OmniCoater adı verilen özel alev tabancası Gladiator Welder tipinde) kullanılarak sıcak eritme ile kaynaklanır ya da üst üste bindirilmiş iki tabakanın ardından herhangi bir ısı kaynağı ile ısıtılmasının ardından kopolimer bant uygulanır. (Gladiator OmniCoater Sistemi ile uygulanabilir). Levhalar karışık kaynaklama sistemleri ile birleştirilebilir.

Artık LINER dış çevreden izole edilmistir.

Onarılabilirlik: Hasar görmüş olan alan bir kez daha Gladiator OmniCoater Alev Tabancası ile rahatlıkla ve hızla onarılabilir.

Bir veteriner kliniğinin beton zemininde yapılan TEKNO LINER uygulaması
Prototip beton borular içinde termoplastik liner ile doğrudan uygulama(IN-LINER)
TEKNO LINER ile bir galvaniz tank kaplanması. Soldaki ilk resim kaplanmadan önceki durumunu, diğer resimler kaplama sonrası görünümünü göstermekte.