Doğal Taş Yüzey Temizliği, Onarımı ve Korunması

IBIX Mikro Kumlama Sistemleri ile Doğal Taş Yüzey Temizliği

”Hafif Dokunuş” ve ”Yüzeysel Silme Etkisi” ile taşın patinasına zarar vermeden hassas yüzey temizliği…

Yüzeydeki kimyasal ve mekanik etkileri en aza indirgeyen düşük basınçla, merkezkaç akımla, kontrollü çalışan IBIX mikro kumlama sistemleri ;
* Direk atış yaparak değil, merkezkaç akımla çalışabilme özelliği
* Tamamen kontrollü çalışabilmeye olanak sağlaması
basınç ayarı, sarf malzeme püskürtme oranı ayarı, farklı özelliklerde nozzle kullanımı
* Yüzeye ve yüzey kirinin niteliğine göre kullanılabilecek olan sarf malzeme
çeşitliliğinin artması gibi sağladığı avantajlarla tarihi eserlerde özellikle doğal taş yüzey temizliğinde hassas bir şekilde çalışma yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Doğal taş yüzey temizliği çalışmalarında patinanın korunması esastır. Patina, eskimenin doğal sonucu olarak taşın yüzeyinde oluşan bir renk ve doku değişikliğidir. Uygun olmayan temizlik yöntemleri ve müdahaleler taşın mukavemet tabakası olan patinaya ve dolayısı ile malzemeye geri dönüşü olmayan hasarlar verebilir.
Patinası zarar görmüş ve yüzey kayıpları başlamış doğal taşlara örnekler

IBIX Sistemi üstün teknolojisi ve tamamen kontrollü çalışabilme özelliği ile doğal taş yüzeylerde malzemenin patinasına zarar vermeden temizlik yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Doğal taş yüzeylerde onarım ve koruma için KEIM Restauro ürün broşürümüzü inceleyebilirsiniz.