Tarihi Eserlerde Enjeksiyon ve Güçlendirme Çalışmaları

FUBIX Sistemi ile Tarihi Eserlerde Enjeksiyon ve Güçlendirme Çalışmaları

Firmamız tarihi eserlerde enjeksiyon ve güçlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Temsilciliğini yürüttüğümüz FUBIX Sistemleri ile özellikle tarihi eserlerde enjeksiyon ve mikro enjeksiyon uygulamalarında tamamen kontrollü ve hassas bir şekilde çalışılabilmektedir.
Ülkemizdeki tarihi yapıların büyük bir çoğunluğu yığma yapı niteliğinde yapılmıştır. Yığma yapıların strüktürel bileşenlerini taşıyıcı duvarlar, sütunlar, payandalar, tonoz ve kubbeler oluşturmaktadır. Taşıyıcı olan bu elemanlarda genel olarak doğal taş, kesme taş, kaba yonu taş, moloz taş, tuğla ya da almaşık malzemeler kullanılmıştır. Bağlayıcı malzeme olarak ise kireç esaslı harçlar özellikle de horasan harcı kullanılmıştır.
Horasan harcı mukavemet gücü yüksek ve suya dayanıklı bir malzemedir. İçerisinde kullanım yerine göre farklılaşmakla birlikte pişmiş  ve öğütülmüş  toprak malzeme, yumurta akı, kan, reçine, peynir, bitkisel lifler ve saman gibi malzemeler bulunmaktadır. Bazı uygulamalarda kireç, kum ve çakıl gibi malzemelerde ilave edilmiştir.
Yığma kagir yapı niteliğinde inşa edilmiş tarihi eserler basınç prensibine dayalı olarak inşa edildiği için özellikle çekme gerilmelerine karşı zayıf kalırlar. Kuvvetli dinamik etkilere maruz kalan yapılarda çekme gerilmelerine dik yönde çatlaklar meydana gelir.
Hidrolik kireç esaslı enjeksiyon malzemeleri bu çatlakların onarımı için kullanılan en etkili malzemedir.
Özellikle çatlak boyutları küçük olan yerlerde akışkanlık özelliği yüksek ince malzeme kullanılır. FUBIX Sistemi bu tür malzemelerin kullanılmasında oldukça başarılı olan bir sistemdir. FUBIX Sistemi ile enjeksiyona başlamadan önce mevcut sıva sökülerek çatlağın tam olarak ortaya çıkması sağlanmalıdır. Daha sonra çatlak genişliğine bağlı olarak çatlaklara belirli aralıklarla (yaklaşık 50‐100 cm arasında) hortumlar konulmalı ve çatlak üzeri ve kenarları sızdırma yapmayacak şekilde hidrolik kireç esaslı malzeme ile kaplanmalıdır. Daha sonra FUBIX ile enjeksiyon malzemesi çatlak içine enjekte edilmelidir. Enjeksiyon malzemesinin enjekte edilmesi işlemine en alt noktadan başlanmalı ve üst noktaya ulaşıncaya kadar devam edilmelidir.

fubıx2